دفاع شخصیدفاع شخصی به چه معناست؟


دفاع شخصی به عملی گفته می شود که فرد در برابر خطرات فیزیکی که به او وارد می شود، به کمک آن از خود محافظت کند. برای فراگیری دفاع شخصی لازم است تا دفاع موثر را آموزش ببینید تا بتوانید به کمک انواع تکنیک ها، ضربات و حملات از خود در مقابل حملات دیگران دفاع نمایید. برای فراگیری دفاع شخصی همچنین لازم است که نقاط قوت و ضعف تکنیک های مختلف را شناخته تا بتوانید در کمترین زمان ممکن بسته به نوع حمله ی طرف مقابل، بهترین نوع دفاع را انتخاب نمایید. علاوه بر این با تمرین و تکرار تمرین ها، شما می توانید محدودیت ها و ضعف های خود را نیز بشناسید. برای آن که بتوانید در دفاع از خود موفق باشید، توجه به این نکته ضروری است که بایستی قادر باشید از میان تکنیک های مختلف این هنر، حداقل به یک یا دو تکنیک به طور کامل و حرفه ای مسلط باشید تا بتوانید در هر شرایطی از آن استفاده نمایید. البته پیدا کردن یک یا دو تکنیک از میان تکنیک های مختلف دفاع شخصی که مناسب با شرایط و مهارت های شما باشد، خود پروسه ای سخت است که نیازمند تمرین و پشتکار شما خواهد بود.

"چگونه از خود دفاع کنیم؟"


برای دفاع از خود اولین چیزی که باید بدانیم آن است که دفاع شخصی فیزیکی بایستی آخرین انتخاب شما باشد. به این معنا که قاعدتا بهترین روش برای جلوگیری از دعوا و درگیری، پیشگیری از آن است. قرار نگرفتن و یا خارج شدن از موقعیت های خطرناک، راه حل بسیار ساده و کاربردی ای در دفاع شخصی می باشد که افراد برای اجتناب از درگیری بایستی آن را رعایت نمایند. به طور مثال بهتر است هیچ گاه پول نقد همراه خود نداشته باشید و از کارت عابر بانک استفاده کنید تا از درگیری های احتمالی به واسطه ی آن جلوگیری نمایید. همچنین بایستی با ترک موقعیت های خطرناک، خود را از حملات با سلاح سرد مصون دارید. مورد دیگری که بایستی در خصوص دفاع شخصی بدانید آن است که هیچ گاه اجازه ندهید شما را دوره کنند و یا در یک گوشه ای گیر بیاندازند. در مواقع خطر به سرعت به اطراف خود نگاه کنید و از هر وسیله ی موجود برای دفاع شخصی از خود استفاده کنید. خودکار، زباله و یا حتی خاک می توانند وسایلی باشند که به کمک آن کمی حریف را از خود دور کنید و در موقعیت مناسب شما را از مهلکه دور سازند. پس از دوری گزیدن از موقعیت های خطرناک، در مرحله ی بعدی دفاع شخصی بایستی حریف را متوقف کرده و چنانچه اسلحه ی سردی به همراه دارد، آن را از او بگیرید. برای این کار بایستی حریف را کنترل کرده و به آرامی او را خلع سلاح کرده تا کمی خیالتان از بابت جسم خارجی آسوده شود.


سلاح های شما در دفاع شخصی


سلاح های طبیعی بدن انسان در دفاع شخصی عبارتند از:
دست ها
آرنج ها
پا ها
زانو ها
بنابراین بایستی با شناخت نقاط ضعف بدن انسان و با تقویت سلاح های بدن خود، ضربات موثری را بر روی بدن حریف خود وارد آورید. چرا که بدن همه ی ما نقاط ضعفی همچون نقاط عصبی و فشار دارد که با شناخت دقیق آن ها در دفاع شخصی می توانید به آسانی با تحریک این مناطق در بدن حریف، او را از پای در آورید.