پیلاتسپیلاتس چیست؟


پیلاتس از مجموعه تمرین های تخصصی تشکیل یافته است. این تمرین ها بدن و مغز را به گونه ای درگیر می کند که قدرت و استقامت تمام اعضای بدن بالا می رود و عمیق ترین بخش عضلات را هدف قرار می دهد. انجام حرکات ورزشی کنترلوژی، باعث می شود فرد تمام عضلات خود را تحت اختیار و اراده خویش قرار دهد. در واقع کنترلوژی به معنای ایجاد هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روان انسان است. به این معنی که فرد ابتدا با استفاده از روش کنترلوژی کنترل کامل جسم خود را در دست می گیرد و سپس با انجام مکرر و تدریجی آن به یک نوع هماهنگی طبیعی دست پیدا می کند.

اصول شیوۀ پیلاتس


شیوۀ پیلاتس بر 8 اصل قرار دارد: تمرکز، کنترل،تنفس،دقت، توالی و تنهایی.
حالت بدن عنصر اصلی کار بر روی تعادل بدن است، این حالت بر شکم، باسن و عضلات تمرکز یافته است. حرکات پیلاتس نیازمند تنفس هستند. در نهایت حرکات پیلاتس از حالت بدن، حرکت و تنفس ترکیب شده اند. تمرینات این ورزش کمی از یوگا و ژیمناستیک تقلید شده اند. این حرکات الهام گرفته از شیوه زندگی و حتی سنت ها هستند.
پیلاتس که بر روی زمین انجام می شود ویژگی های خاص خود را دارد و با وسایل مخصوصی صورت می گیرد: توپ، فنر، کش و... این وسایل باعث عدم تعادل و در نتیجه آن به حرکت در آمدن انواع ماهیچه های متعادل کننده می شوند. اما پیلاتس به هیچ وجه حرکات خشن و شدیدی بر ورزشکار تحمیل نمی کند بلکه با مقاومت و به آرامی صورت می گیرد.
در جریان انجام تمرینات، بعضی از ماهیچه ها را فعال می کنیم که به طور عادی کمتر به آنها نیاز داریم و در مقابل یک سری دیگر از ماهیچه ها را که عموماً سفت و کشیده هستند را شل می کنیم. و همچنین با آگاهی از بدن و کار کردش، تعادلش را بازسازی می کنیم. پیلاتس در بهبود نیروی ماهیچه ها، انعطاف، هماهنگ سازی و مراقبت از آنها نقش دارد.
اهداف و فواید پیلاتس


هدف پیلاتس از تقویت قوای بدنی، دست یافتن به بدنی سالم و حفظ آن و همچنین ذهنی سالم برای انجام خوب کارهای روزانه و سایر فعالیت های بدنی است. در تمام رشته های ورزشی و بدنسازی که توان قلبی عروقی و تنفسی را افزایش می دهند، حرکات به صورت جهشی و پرشی انجام می شوند. انجام این حرکات برای افراد سالمند یا آسیب دیده از ناحیه مفاصل، عضلات و استخوان ها غیرقابل اجراست، اما در پیلاتس بدون این پرش ها و جهش ها تنها با تمرکز و کنترل تنفس و بدون ایجاد هرگونه عارضه ای می توان به اهداف فوق یعنی رسیدن به جسم و روان سالم و حفظ آن دست یافت. با انجام تمرین های پیلاتس، تمام عضلات بدن تقویت می شوند، دردهای مفصلی کاهش می یابد و در ورزشکاران حرفه ای با افزایش حاشیه امنیتی عضلات بدن باعث کاهش آسیب دیدگی آنها می شود. با اجرای تنفس های صحیح دم و بازدم، توان و حجم ریوی فرد افزایش می یابد. از آنجا که فرد در تمام مدت انجام حرکات پیلاتس کاملا روی تنفس و انقباض ها و کشش های عضلانی خود کنترل دارد این امر باعث افزایش تمرکز فکری و حضور ذهن می شود.