آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی چیست؟


تعریف آمادگی جسمانی و تندرستی در واقع کیفیت و حالت مناسب بدن چه از نظر عضلانی و جسمی و چه از نظر فکری و روانی می باشد. با انجام صحیح ورزش های آمادگی جسمانی می توان نقاط ضعیف بدن را که حتی تحت عوامل وراثتی است، بهبود بخشید. آمادگی جسمانی مناسب و تندرستی کامل بدن موجب جلوگیری از پیری زودرس، کمک به خواب بهتر و رفع اختلالات خلقی، سلامت عضلات اسکلتی و جلوگیری از پوکی استخوان، حجیم شدن صحیح عضلات ماهیچه ای و پایین آمدن درصد چربی های بدن و همچنین تغییر بافت های بدن در جهت جلوگیری از بیماری های التهابی می شود. حتی یک فرد معلول می تواند دارای سلامتی و تندرستی کامل باشد در حالی که اطرافیان او را ناسالم بدانند زیرا فردی که بتواند با تمام توانایی خود به طور مرتب ورزش کند از سلامت روان کامل بهره می برد.

رشته ورزشی آمادگی جسمانی و انواع آن


هر رشته ورزشي چهار بخش عمده دارد كه عبارتند از تكنيك، تاكتيك، آمادگي‌جسماني و آمادگي رواني.
يكي از مهمترين بخش‌هاي تمريني در هر رشته ورزشي، آمادگي‌جسماني است كه ركن و اساس دستيابي به اجراها ومهارت‌هاي ورزشي است و هدف از آن توسعه و افزايش قابليت‌هاي عملي ورزشكاران مي‌باشد. آمادگي‌جسماني اولين مرحله پيشرفت ورزشكار می باشد و موفقيت‌هاي بعدي ورزشكار، براساس آمادگي‌جسماني عمومي بدست مي‌آيند.
هرچه زمان بيشتري به آمادگي‌جسماني عمومي در برنامه تمرينات اختصاص يابد اجراها و مهارت‌هاي ورزشي بهتر خواهد بود. آمادگي‌جسماني يعني قابليت انجام فعاليت‌هاي بدني بدون ايجاد خستگي و حفظ اين قابليت در بعد عمومي و همگاني آن براي هر انساني مهم مي‌باشد؛ چراكه به فرد كمك مي‌كند تا در فعاليت‌هاي روزمره خود توان لازم را داشته باشد. هدف از آمادگي‌جسماني بدون توجه به ويژگي‌هاي رشته ورزشي موردنظر، بهبود توانايي و ظرفيت كاري ورزشكاران مي‌باشد.