تنها باشگاه موجود در عظیمیه کرج که ویژه بانوان بوده و تا ساعت 10 شب فعال می باشد.

باشگاه VIP بانوان برگزار کننده کلیه رشته های ورزش های: باشگاه ورزشی خورشید کرج

1.کاهش وزن              2 .پیکر سنجی

3.افزایش وزن            4.تغذیه

5.فرمدهی                  6.مکمل های غذایی

7.فرمدهی                 8.ماساژ

9.مهارتهای ذهنی

10.کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی

با بیست سال سابقه مربیگری بین المللی

رشته های فعال:

1.یوگا           2.پیلاتیس

3.آمادگی جسمانی       4.ایروبیک

5.ماساژ لاغری با دستگاه          6.ایروفیتنس